Apply once to 4 lenders TOP73 Rambler's Top100

Russian Page

Back

Kimagure Orange Road
aka: KOR


Cast:

Kyosuke Kasuga ....................... Tohru Furuya
Madoka Ayukawa ....................... Hiromi Tsuru
Hikaru Hiyama .......................... Eriko Hara
Manami Kasuga ..................... Michie Tomizawa
Kurumi Kasuga ........................ Chieko Honda
Jingoro ............................. Kenichi Ogata
Yuusaku Hino ....................... Masami Kikuchi
Seiji Komatsu ....................... Keiichi Nanba
Kazuya Hatta ........................ Naoki Tatsuta
Umao ............................... Katsumi Suzuki
Ushiko .......................... Chisato Nakashima
ACBC Master .......................... Yuusaku Yara
Akane ................................ Naoko Matsui
Kazuya ............................. Chika Sakamoto
Takashi Kasuga ....................... Kei Tomiyama
Kyosuke's grandfather ............... Kenichi Ogata
Kyosuke's grandmother ................ Reiko Suzuki
Madoka's older sister ............. Maria Kawamura
Madoka's mother ............... Yoshiko Sakakibara
Hikaru's mother ................ Chiyoko Kawashima
Yukari ................................ Eiko Yamada
Mitsuru Hayakawa ............... Yasunori Matsumoto
Yukari    (ep 22) ................... Keiko Toda
Director   (KOR movie) ............... Sho Hayami
Lecturer   (KOR movie) ........ Kouichi Yamadera
Reiko Fukami ("Message in Rogue")..... Tomoko Maruo
Chie   ("Unexpected Situation") . Satomi Koorogi
Michi   ("Unexpected Situation")...... Ai Orikasa
Shiori  ("Heart On Fire") ..........Yuko Mizutani
Madoka Ayukawa (KOR pilot)........... Saeko Shimazu
Kyosuke Kasuga (KOR pilot) .......... Yuu Mizushima
Hikaru Hiyama (KOR pilot) ............. Youko Ogai

Madoka

   Kyosuke is a new student looking about town. While counting the no. of stairs on a hill, he sees a UFO...uhh..hat and the girl it belongs to. He later finds out that the girl is Madoka, a local tough girl who can throw a mean guitar pick. Despite that, he tries to win her affections...but Hikaru-chan has latched on HIM. To make things worse, Hikaru-chan is Madoka's best friend. Kyosuke tries to pursue Madoka without hurting Hikaru-chan, and is *very* indecisive about everything. Adding to the confusion is his, and his family's secret psychic powers...though Kurumi isn't too serious about keeping the secret. A romantic comedy with a dose of nostalgia for your junior high school days.

KOR

Back Rambler's Top100